Pensionssparande i olika former

Fonder

En fond kan sägas vara en samling värdepapper, aktier eller obligationer. Sparar man i en fond blir man delägare med andra som sparar i samma fond.

Fonder förvaltas av ett fondbolag. Detta väljer ut de värdepapper som skall ingå …