bil

Det är väl känt att för en ny bil är värdeminskning den absolut största posten, följd av drivmedel. Värdeminskningen på tre år är typiskt runt 30 % för mindre bilar och stiger för större bilar. För stora bilar som SUV:ar kan värdeminskningen lätt gå över 50 %. Som alltid när man anger något i procent måste man fråga sig ”procent av vad”, och i det här fallet är det förstås inköpspriset. Den dag man vill byta bil är det ju inte procent man betalar med utan pengar.

Ett exempel: I den så kallade Golfklassen finns märke A med ett nypris på 380 000 kronor och märke B med nypris på 165 000 kronor. Båda har en värdeminskning på 45 % över 3 år, och det innebär att om man efter tre år byter till en ny bil av samma märke så betalar ägaren av märke A 170 000 kronor i mellanskillnad och ägaren av B betalar 75 000 kronor. Även om bilarna är av samma storleksklass så skiljer sig förstås bilarna åt i flera avseenden, men exemplet vill visa att man inte skall stirra sig blind på värdeminskning i procent, utan redan från början räkna om det till kronor.

Värdeminskning på äldre bilar är tydligt lägre, och lite svårare att beräkna i förväg, eftersom värdet efter till exempel sex år beror rätt mycket på skicket.