Värdeminskning på bilar

bil

Det är väl känt att för en ny bil är värdeminskning den absolut största posten, följd av drivmedel. Värdeminskningen på tre år är typiskt runt 30 % för mindre bilar och stiger för större bilar. För stora bilar som SUV:ar …