Alla inlägg av admin

Checklista för begravning

Begravningsplanering är en tidskrävande uppgift som kräver ingående kunskap om den avlidne. Att skapa en checklista är ett utmärkt sätt att hålla processen på rätt spår. Du kan också ta med saker som att planera en mottagning. En checklista för begravning kommer att innehålla avsnitt för plats, meny och dekorationsplanering. Det är också användbart för alla som planerar att organisera en minnesgudstjänst.

Förutom att tillhandahålla begravningstjänsterna kan en checklista för begravning hjälpa dig att samla in bidrag för att hedra den avlidne. Du bör fundera över hur den avlidne skulle ha velat att bidragen skulle fördelas. I vissa fall skulle den avlidne ha önskat att donationer skulle delas ut efter gudstjänsten. I andra fall kan donationer föredras istället för blommor. Se till att rådgöra med andra familjemedlemmar om hur man bäst hedrar den avlidne.

Begravningsplanering kan vara väldigt känslomässigt. Det är viktigt att välja rätt typ av tjänst för din älskade, såväl som typ av begravning. Du kommer också att behöva planera dödsannonsen och begravningsmusiken. Du kommer att diskutera dessa detaljer med en begravningsbyrå. Kolla t.ex. upp vilka begravningsbyråer Stockholm har att erbjuda om det är där din avlidna anhöriga bodde och vill bli begravd.En checklista för begravning hjälper dig att hålla reda på detaljerna och se till att allt går smidigt.

En checklista för begravning bör innehålla den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum samt all annan viktig information. Mallen kan även innehålla detaljer om begravningsprogrammet. Till exempel kan mallen lista vem som ska utföra böner, samt kommersiella typsnitt och bilder. Mallen finns i A4-format så den kan enkelt skrivas ut.

En checklista för begravning kan hjälpa dig att skapa ett begravningsprogram eller en broschyr. Denna mall kommer att göra processen att göra programmet mycket enklare. Du måste fylla i några formulär och bocka av rutorna när de är klara. Mallen kan till och med innehålla en bön eller skriftställe. Du kan till och med söka efter mallar för checklista för begravning och hitta en mall för checklista för begravning som passar dina behov.

Förutom att ordna gudstjänsten måste du också välja en plats för gravsättningen. Du kan antingen välja kyrkogård eller hembegravning, men du bör alltid välja plats. Du bör också välja en kista. Att välja en kista och gravmarkör är ett bra sätt att minnes din älskade. Du kan också välja vilken typ av musik du vill spela under tjänsten. Du kan också hitta prydnadsföremål till lokalen.

Att ha en förutbestämd begravning kommer att ta bort mycket stress från familjen. Du kan också välja att förskottsbetala för begravningen och undvika eventuella ekonomiska problem som kan uppstå. En proffs som behöver förfrågan kommer att förklara de alternativ som är tillgängliga och informera dig om betalningsplaner som erbjuds av vissa företag.


Att hitta detaljerade företagsuppgifter

Tidigare var det svårt att hitta detaljerade företagsuppgifter. Årsredovisningar eller vilka som satt i styrelsen är uppgifter du förr var tvungen att begära ut från myndigheter. Därför blev det en stor förändring när denna typen av uppgifter började dyka upp gratis på nätet. Företag hade som affärsidé att tillhandahålla vad som egentligen är offentliga uppgifter på ett enkelt sätt. Inget mer köande för att gå till Skatteverket eller Bolagsverket.

Revolution inom offentliga uppgifter

Nu finns flera sajter som alla vill ge dig som söker detaljerade företagsuppgifter. Det kan handla om vilka som styr företaget, hur deras resultat är jämfört med andra bolag eller hur mycket de betalat ut till sina anställda i lön. Med en enkel sökning på nätet kan du få alla dessa uppgifter och mycket mer. När uppgifterna släpptes fria var det en del som oroade sig för att det skulle kunna missbrukas.

Bara fördelar med offentliga uppgifter

Det har visat sig att det inte finns något att oroa sig för. Årsredovisningar och taxerade inkomster behöver kunna kollas upp i samband med anställningar, samarbeten mellan företag eller om du som privatperson ska anlita en hantverkare för renovering hemma. För att hitta detaljerade företagsuppgifter på nätet, prova att använda en sajt som Guldbolag. De har allt du behöver, dessutom finns unik ranking som visar hur företaget står sig jämfört med andra företag.


Värdeminskning på bilar

bil

Det är väl känt att för en ny bil är värdeminskning den absolut största posten, följd av drivmedel. Värdeminskningen på tre år är typiskt runt 30 % för mindre bilar och stiger för större bilar. För stora bilar som SUV:ar kan värdeminskningen lätt gå över 50 %. Som alltid när man anger något i procent måste man fråga sig ”procent av vad”, och i det här fallet är det förstås inköpspriset. Den dag man vill byta bil är det ju inte procent man betalar med utan pengar.

Ett exempel: I den så kallade Golfklassen finns märke A med ett nypris på 380 000 kronor och märke B med nypris på 165 000 kronor. Båda har en värdeminskning på 45 % över 3 år, och det innebär att om man efter tre år byter till en ny bil av samma märke så betalar ägaren av märke A 170 000 kronor i mellanskillnad och ägaren av B betalar 75 000 kronor. Även om bilarna är av samma storleksklass så skiljer sig förstås bilarna åt i flera avseenden, men exemplet vill visa att man inte skall stirra sig blind på värdeminskning i procent, utan redan från början räkna om det till kronor.

Värdeminskning på äldre bilar är tydligt lägre, och lite svårare att beräkna i förväg, eftersom värdet efter till exempel sex år beror rätt mycket på skicket.


Pensionssparande i olika former

Fonder

En fond kan sägas vara en samling värdepapper, aktier eller obligationer. Sparar man i en fond blir man delägare med andra som sparar i samma fond.

Fonder förvaltas av ett fondbolag. Detta väljer ut de värdepapper som skall ingå i fonden. Fondförvaltningen kan vara passiv och då följer den ett visst index. Det går även att köpa fondandelar hos sin bank, direkt från ett fondbolag eller ett försäkringsbolag. Tillgångarna i ett fondbolag förvaras hos ett förvaringsinstitut. Här förvaras alltså fondens värdepapper.

Risker

När man väljer en fond gäller det att veta hur stor risk man vågar ta. Din spartid har också betydelse. Vill man och har man möjlighet att spara över en längre tid kan man satsa på en fond som ger högre avkastning. Sannolikheten för hög avkastning anses öka med längre tid. Vill man spara under kort tid och man inte vill riskera sitt kapital skall man satsa på en fond med låg risk men lägre avkastning.

Dina fondandelars värde stiger och sjunker med fondens värde. Samtidigt som det finns en stor möjlighet att öka sitt kapital finns ingen garanti att du får hela det insatta beloppet tillbaka.

Skatter och avgifter

Man skall vara medveten om att sedan år 2012 måste den enskilde fondinnehavaren betala skatt på sitt fondinnehav. Tidigare beskattades fondbolagen för fondens tillgångar, nu bestattas fondinnehavet som inkomst av kapital. Den verkliga skatten blir 0,12% av fondinnehavets värde. En annan kostnad i sammanhanget är fondbolagens förvaltningsavgift som tas ut som en årlig procentandel av fondens värde. Denna skall täcka kostnader för administration, förvaltning och förvaring av tillgångarna samt avgift till förvaringsinstitutet.

Om det värsta skulle hända och fonden går i konkurs finns de samlade fondandelarna fortfarande hos ett förvaringsinstitut. Utdelningen blir oklar och någon insättningsgaranti som vid sparande i bank eller kreditinstitut finns inte.


Pensionssparande på sparkonto

Om man inte redan funderar på placeringen av sina pengar inför pensionen borde man i alla fall göra det ganska snart. Med det förslag regeringen har lagt i budgetpropositionen i år kommer avdragsrätten för pensionsförsäkringar att begränsas kraftigt 2015, för att helt försvinna 2016.

Traditionellt sparande

Många har erfarenhet av traditionellt sparande. Det är kanske inte det första alternativet man tänker på när det gäller pensionssparande. För det mesta är det en trygg sparform. De banker och kreditmarknadsbolag som tar emot pengar för insättning på konto måste ha tillstånd från Finansinspektionen. Dessa omfattas av en statlig insättningsgaranti vilket innebär att pengarna är skyddade även om banken drabbas av betalningssvårigheter.

Inlåningsföretag

Man kan även välja att spara hos ett inlåningsföretag. Dessa är registrerade hos Finansinspektionen men omfattas inte av insättningsgarantin. Dessa företag erbjuder en något högre ränta, men i gengäld riskerar konsumenten hela sitt sparkapital om företaget går i konkurs. På grund av den högre risken får dessa företag endast ta emot 50 000 kr av en och samma person.

Pensionssparande på sparkonto

Ett alternativt sparande är hos de kooperativa sparkassor som finns inom konsument- och bostadskooperationen. Dessa kassor är en form av inlåningsföretag, men de är undantagna från regeln att man bara får låna in 50 000 kr per person. En vanlig produkt på detta område är bosparande som erbjuds av flera byggföretag.

Vid val av sparform är det viktigt att kontrollera villkoren. Ett konto med hög ränta kanske ändå inte fungerar bäst. Konton med hög ränta innehåller för det mesta en begränsning av antalet fria uttag per år. Det betyder att om man gör fler uttag än vad avtalet tillåter tillkommer en uttagsavgift. Den kan vara en eller två procent på det uttagna beloppet och det är en onödig utgift att dra på sig. Man skall därför alltid kontrollera villkoren innan man väljer sparform.


Baka eller samla ihop lånen

Det har varit relativt lätt att få en konsumtionskredit under de senaste åren. En orsak till detta är att bankerna blivit mer restriktiva när det gäller att låna ut pengar till privatpersoner och att de företag som säljer konsumtionsvaror i allt större utsträckning försöker tjäna pengar på den likviditet de förfogar över.

För en privatperson kan det innebära att man köper konsumtionsvaror i större utsträckning än ekonomin egentligen tål och att man så småningom sitter med en dyr och svåröverblickad skuld.

Om man vill komma till rätta med den situationen bör man försöka hitta en väg att samla alla eller några lån på ett eller två ställen. Orsaken till att det kan vara lönsamt att göra så är att man dels får en mer realistisk bild av vad ens ekonomi tål och dels att man på det sättet kanske får en möjlighet att pressa ner sina lånekostnader.

De dyraste lånen är ofta de som man tagit för sin konsumtion. Det kan också hända att man inte tillräckligt noga har satt sig in i hur mycket man egentligen betalar på varje lån. Lagen sätter visserligen gränser, men räntor och avgifter på dessa lån blir som regel högre än dem man tagit för att köpa sin bostad.

Den som redan har ett bolån gör klokt i att tala med sin bank om möjligheten att få höja bolånet. Har du haft detta i några år kanske du har hunnit amortera en del och att det därför finns ett låneutrymme.


Investera i fonder

De flesta personer som sparar i olika fonder gör det inför sin pension men även för att skapa en extra pengadepå. Genom att ha ett sparkapital i fonder minskar risken att man på äldre dagar behöver låna för att dryg ut ekonomin.

Vad är en fond?

Enkelt förklarat kan man jämföra en fond med en portfölj som indirekt ägs kollektivt av flera andra fondsparare. Fondens portfölj består av aktieandelar i ett flertal börsnoterade aktiebolag för att sprida riskerna. I fondens bestämmelser regleras vilken form av aktier och värdepapper som fonden ska handla med. Om fondens värde stiger så ökar även värdet på din andel av fonden. Det finns flera olika former av fonder så här kommer de vanligaste fondtyperna att presenteras.

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 75 procent av sitt kapital i akter. Enligt svensk lag måste en svensk fond fördela sitt aktieägande till minst 16 stycken olika aktiebolag. Men vanligtvis även en aktiefond aktier i omkring 20 – 30 stycken olika aktiebolag.

Fondens avkastning beror helt på utvecklingen av de akterlina som fonden äger. Aktiefonder kan i sin tur delas upp i olika undergrupper såsom Sverigefonder, USA-fonder eller IT-fonder och liknande.

Räntefonder

En räntefond har sitt kapital placerat i olika former av räntebärande värdepapper. Ett exempel på räntebärande värdepapper är obligationer. Man delar upp räntefonder i dels långa räntefonder och dels korta räntefonder beroende på hur länge fonden planerar att investera i värdepapperna.

Blandfonder

En blandfond placerar sitt kapital i både aktier och räntebärande värdepapper.

Lär dig analysera fonder

När du har hittat en fond som du är intresserad av att investera i ska du börja med att analysera den. En informationskälla kan vara tidningarnas aktiesida men även fondbolagens egna rapporter. Flera av fondbolagen har ett genomgående material som redogör för fondens strategier, planer och resultat.

För nya fondsparare är det vanligt att välja fonder som har haft en snabb utveckling på kort tid. Men att kunna analysera hur en ung fond kommer att utvecklas med tiden är ganska svårt att förutse.

När man ska analysera fonder finns det mycket att ta hänsyn till. Dels ska man granska den historiska utvecklingen är en del, placeringsinriktning for fonden är en annan. Det är minst lika viktigt att studera kostnaderna för fonden.

Som nybliven fondsparare har du bestämt dig för vilken form av fonder du vill investera i. Nästa steg är att välja ut 5 – 10 olika fonder som du är intresserad av och sedan jämföra dessa med varandra för att kunna avgöra vilken av fonderna som du tror kommer ha störst avkastning.


Smslånets framfart i Sverige

Jag tänkte reda ut en del kring det ack så omnämnda smslånet. Att erbjuda ett snabbt lån med kort avbetalningstid är lite på modet just nu. Många aktörer satsar hårt på att synas i sammanhang där köpintresserade människor är, för vi vet ju att de flesta av dem ofta handlar för mer pengar än de borde. Det är här affärsidén smslån kommer in, erbjud de som snabbt vill ha ett litet tillskott på kontot ett lån som är enkelt att ansöka om och som snabbt betalas ut.

Att ansöka om ett smslån är nästintill barnsligt enkelt, man fyller bara i sina uppgifter och får svar snabbt därefter. De här snabb lånen och dock gett upphov till en hel del medial uppmärksamhet. Storbankerna är såklart livrädda för smslånen då de egentligen bara är förenklade (om än dyrare) versioner av deras egna lånetyper. Sedan talas det också om skuldfällor för unga osv., och där är det viktigt att den här nya branschen tydligt regleras enligt samma regelverk som storbankerna följer.

Betänk när du tänkte igenom vilken låneform du ska nyttja att ett smslån i vissa fall kan vara en utmärkt lösning medan låneformen i andra fall endast innebär en massa onödiga kostnader. Tumregeln är att noggrant planera ditt lån och göra upp en budget för hur du ska betala tillbaka det.

Har du betalningsanmärkning?

Då kan det vara besvärligt att få ett lån beviljat, särskilt ett hypotekslån till bostad eller bil. Det finns däremot andra långivare som har överseende med en eller ett par betalningsanmärkningar, särskilt om de är 6-12 månader gamla och inga nya betalningsanmärkningar uppkommit därefter.


Spara pengar för ekonomisk stabilitet

Ibland är tiderna hårda rent ekonomiskt. Har man ett dåligt ekonomiskt sinne så är det lätt att pengarna lätt försvinner iväg och slutligen kanske man inte har råd att ens betala sina räkningar.

Det är viktigt att vara förberedd på oförutsägbara utgifter. Ekonomiska experter och rådgivare menar att man bör ha minst två månadslöner i besparingar. När exempelvis bilen behöver en akut reparation så har man en buffert för den typen av händelse. På så sätt slipper man drabbas av ett ekonomiskt bakslag.

SpargrisMen hur lyckas man spara pengar på bästa möjliga sätt? Det finns ett knep som egentligen inte är avancerat alls. Dra ner på utgifterna. Det är förmodligen det allra enklaste sättet att spara pengar. Lyckas man dessutom öka sina inkomster samtidigt som man drar ner på utgifterna så ägnar man sig åt en optimal sparprocess. Att öka inkomsterna kan dock somliga uppleva som en svårighet och det är överlag enklare att dra ner på utgifterna. Ett första steg är att analysera sina vardagliga utgifter och bedöma vilka man faktiskt klarar sig utan. Förvånansvärt många människor upptäcker att det finns en hel del att dra ner på. Det kan handla om onödiga resor med bilen eller att man handlar alldeles för dyra matvaror och så vidare. Den enskilda individen bör fråga sig själv vilka typer av onödiga utgifter som finns. Inte sällan inser man att det finns en hel del som kan resultera i sparade pengar.

Hur bör man placera de sparade pengarna? Ja, helst inte under madrassen utan placera pengarna på ett sparkonto som ger åtminstone lite ränta. Är man villig att ta en högre risk så kan rekommenderas att investera i aktier. Ett annat alternativ är att placera sina pengar i fonder, och få hjälp av en fondförvaltare för bästa möjliga placering. Lycka till!