Om man inte redan funderar på placeringen av sina pengar inför pensionen borde man i alla fall göra det ganska snart. Med det förslag regeringen har lagt i budgetpropositionen i år kommer avdragsrätten för pensionsförsäkringar att begränsas kraftigt 2015, för att helt försvinna 2016.

Traditionellt sparande

Många har erfarenhet av traditionellt sparande. Det är kanske inte det första alternativet man tänker på när det gäller pensionssparande. För det mesta är det en trygg sparform. De banker och kreditmarknadsbolag som tar emot pengar för insättning på konto måste ha tillstånd från Finansinspektionen. Dessa omfattas av en statlig insättningsgaranti vilket innebär att pengarna är skyddade även om banken drabbas av betalningssvårigheter.

Inlåningsföretag

Man kan även välja att spara hos ett inlåningsföretag. Dessa är registrerade hos Finansinspektionen men omfattas inte av insättningsgarantin. Dessa företag erbjuder en något högre ränta, men i gengäld riskerar konsumenten hela sitt sparkapital om företaget går i konkurs. På grund av den högre risken får dessa företag endast ta emot 50 000 kr av en och samma person.

Pensionssparande på sparkonto

Ett alternativt sparande är hos de kooperativa sparkassor som finns inom konsument- och bostadskooperationen. Dessa kassor är en form av inlåningsföretag, men de är undantagna från regeln att man bara får låna in 50 000 kr per person. En vanlig produkt på detta område är bosparande som erbjuds av flera byggföretag.

Vid val av sparform är det viktigt att kontrollera villkoren. Ett konto med hög ränta kanske ändå inte fungerar bäst. Konton med hög ränta innehåller för det mesta en begränsning av antalet fria uttag per år. Det betyder att om man gör fler uttag än vad avtalet tillåter tillkommer en uttagsavgift. Den kan vara en eller två procent på det uttagna beloppet och det är en onödig utgift att dra på sig. Man skall därför alltid kontrollera villkoren innan man väljer sparform.