Att hitta detaljerade företagsuppgifter

Tidigare var det svårt att hitta detaljerade företagsuppgifter. Årsredovisningar eller vilka som satt i styrelsen är uppgifter du förr var tvungen att begära ut från myndigheter. Därför blev det en stor förändring när denna typen av uppgifter började dyka upp …