Arkiv: 27 april, 2014

Investera i fonder

De flesta personer som sparar i olika fonder gör det inför sin pension men även för att skapa en extra pengadepå. Genom att ha ett sparkapital i fonder minskar risken att man på äldre dagar behöver låna för att dryg ut ekonomin.

Vad är en fond?

Enkelt förklarat kan man jämföra en fond med en portfölj som indirekt ägs kollektivt av flera andra fondsparare. Fondens portfölj består av aktieandelar i ett flertal börsnoterade aktiebolag för att sprida riskerna. I fondens bestämmelser regleras vilken form av aktier och värdepapper som fonden ska handla med. Om fondens värde stiger så ökar även värdet på din andel av fonden. Det finns flera olika former av fonder så här kommer de vanligaste fondtyperna att presenteras.

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 75 procent av sitt kapital i akter. Enligt svensk lag måste en svensk fond fördela sitt aktieägande till minst 16 stycken olika aktiebolag. Men vanligtvis även en aktiefond aktier i omkring 20 – 30 stycken olika aktiebolag.

Fondens avkastning beror helt på utvecklingen av de akterlina som fonden äger. Aktiefonder kan i sin tur delas upp i olika undergrupper såsom Sverigefonder, USA-fonder eller IT-fonder och liknande.

Räntefonder

En räntefond har sitt kapital placerat i olika former av räntebärande värdepapper. Ett exempel på räntebärande värdepapper är obligationer. Man delar upp räntefonder i dels långa räntefonder och dels korta räntefonder beroende på hur länge fonden planerar att investera i värdepapperna.

Blandfonder

En blandfond placerar sitt kapital i både aktier och räntebärande värdepapper.

Lär dig analysera fonder

När du har hittat en fond som du är intresserad av att investera i ska du börja med att analysera den. En informationskälla kan vara tidningarnas aktiesida men även fondbolagens egna rapporter. Flera av fondbolagen har ett genomgående material som redogör för fondens strategier, planer och resultat.

För nya fondsparare är det vanligt att välja fonder som har haft en snabb utveckling på kort tid. Men att kunna analysera hur en ung fond kommer att utvecklas med tiden är ganska svårt att förutse.

När man ska analysera fonder finns det mycket att ta hänsyn till. Dels ska man granska den historiska utvecklingen är en del, placeringsinriktning for fonden är en annan. Det är minst lika viktigt att studera kostnaderna för fonden.

Som nybliven fondsparare har du bestämt dig för vilken form av fonder du vill investera i. Nästa steg är att välja ut 5 – 10 olika fonder som du är intresserad av och sedan jämföra dessa med varandra för att kunna avgöra vilken av fonderna som du tror kommer ha störst avkastning.


Smslånets framfart i Sverige

Jag tänkte reda ut en del kring det ack så omnämnda smslånet. Att erbjuda ett snabbt lån med kort avbetalningstid är lite på modet just nu. Många aktörer satsar hårt på att synas i sammanhang där köpintresserade människor är, för vi vet ju att de flesta av dem ofta handlar för mer pengar än de borde. Det är här affärsidén smslån kommer in, erbjud de som snabbt vill ha ett litet tillskott på kontot ett lån som är enkelt att ansöka om och som snabbt betalas ut.

Att ansöka om ett smslån är nästintill barnsligt enkelt, man fyller bara i sina uppgifter och får svar snabbt därefter. De här snabb lånen och dock gett upphov till en hel del medial uppmärksamhet. Storbankerna är såklart livrädda för smslånen då de egentligen bara är förenklade (om än dyrare) versioner av deras egna lånetyper. Sedan talas det också om skuldfällor för unga osv., och där är det viktigt att den här nya branschen tydligt regleras enligt samma regelverk som storbankerna följer.

Betänk när du tänkte igenom vilken låneform du ska nyttja att ett smslån i vissa fall kan vara en utmärkt lösning medan låneformen i andra fall endast innebär en massa onödiga kostnader. Tumregeln är att noggrant planera ditt lån och göra upp en budget för hur du ska betala tillbaka det.

Har du betalningsanmärkning?

Då kan det vara besvärligt att få ett lån beviljat, särskilt ett hypotekslån till bostad eller bil. Det finns däremot andra långivare som har överseende med en eller ett par betalningsanmärkningar, särskilt om de är 6-12 månader gamla och inga nya betalningsanmärkningar uppkommit därefter.