Det har varit relativt lätt att få en konsumtionskredit under de senaste åren. En orsak till detta är att bankerna blivit mer restriktiva när det gäller att låna ut pengar till privatpersoner och att de företag som säljer konsumtionsvaror i allt större utsträckning försöker tjäna pengar på den likviditet de förfogar över.

För en privatperson kan det innebära att man köper konsumtionsvaror i större utsträckning än ekonomin egentligen tål och att man så småningom sitter med en dyr och svåröverblickad skuld.

Om man vill komma till rätta med den situationen bör man försöka hitta en väg att samla alla eller några lån på ett eller två ställen. Orsaken till att det kan vara lönsamt att göra så är att man dels får en mer realistisk bild av vad ens ekonomi tål och dels att man på det sättet kanske får en möjlighet att pressa ner sina lånekostnader.

De dyraste lånen är ofta de som man tagit för sin konsumtion. Det kan också hända att man inte tillräckligt noga har satt sig in i hur mycket man egentligen betalar på varje lån. Lagen sätter visserligen gränser, men räntor och avgifter på dessa lån blir som regel högre än dem man tagit för att köpa sin bostad.

Den som redan har ett bolån gör klokt i att tala med sin bank om möjligheten att få höja bolånet. Har du haft detta i några år kanske du har hunnit amortera en del och att det därför finns ett låneutrymme.